CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket – Giá đại lý