CARD TRUNG KẾ PANASONIC PRI KX-TDA0290CJ – Giá đại lý