CARD TRUNG KẾ 30 KÊNH THOẠI CARD PRI KX-NS5290CE – Giá đại lý