CARD QUẢN LÝ VÀ LẬP TRÌNH TỪ XA KX-TDA0196XJ – Giá đại lý