CARD NỐI MỞ RỘNG KHUNG PHỤ KX-NS5130X – Giá đại lý