CARD 16 TRUNG KẾ CHO TỔNG ĐÀI KX-TDA6381 – Giá đại lý