CÁP HDMI VENTION 1M HỖ TRỢ 4K 1 ĐẦU VUÔNG GÓC 90 ĐỘ – Giá đại lý