CÁP HDMI TRÒN VENTION VAA-M02-B200 2M – Giá đại lý