CÁP HDMI TRÒN VENTION VAA-B04-B300 3M – Giá đại lý