CÁP HDMI TRÒN VENTION VAA-B04-B150 1.5M – Giá đại lý