CÁP HDMI DẸT VENTION VAA-B02-L1000 10M – Giá đại lý