CÁP CHUYỂN ĐỔI VENTION USB SANG COM R232 VAS-C02-S150 – Giá đại lý