Cáp chuyển đổi Type-C to Lan Vention CFGHA – Giá đại lý