CAMERA VIDEO HỘI NGHỊ LOGITECH MEETUP – Giá đại lý