CAMERA HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH GRANDSTREAM HD6540 – Giá đại lý