- Cắm là chạy, không phải cài phần mềm, không cần kết nối máy tính, ch – Giá đại lý