BỘ PHÁT SÓNG WIFI 3G VODAFONE HUAWEI R207 – Giá đại lý