Bộ chuyên đổi quang điện Gnet HHD-220G-2 – Giá đại lý