BỘ CHUYỂN ĐỔI FXS GRANDSTREAM GXW4248 – Giá đại lý