BỘ CHUYỂN ĐỔI FXS GRANDSTREAM GXW4224 – Giá đại lý