Bộ chuyển đổi dùng cho 1 camera Grandstream GXV3500 – Giá đại lý