ATEN KA7170 USB KVM ADAPTER CABLE (CPU MODULE) – Giá đại lý