Xưa kia rất nhiều ng cả năm mới đi hát đc 1-2 lần Nhưng h có loa kéo k – Giá đại lý