HƯỚNG DẪN THÁO MẠCH VÀ BƠM CỦA 3 LOẠI QUẠT ĐIỀU HÒA KF-60C, KF-80C, KF – Giá đại lý