Chrome lại xuất hiện lỗ hổng Zero-Day mới, cho phép hacker thực thi mã – Giá đại lý